Proljetno predviđanje: naznake polaganog oporavka

Prema procjenama, gospodarstvo EU-a trenutačno je u blagoj recesiji, ali predviđa se polagani oporavak u drugoj polovici godine.

Prema proljetnom predviđanju objavljenom 11. maja, očekuje se da će realni BDP ove godine u EU stagnirati, a da će se u eurozoni malo i smanjiti. Međutim, koraci za rješavanje dužničke krize koje je poduzela EU pridonijeli su smanjivanju napetosti na financijskom tržištu. Ako ulagači i potrošači ponovno steknu određeno povjerenje, očekuje se da bi se domaća potražnja postupno mogla oporaviti.

Očekuje se da će u drugoj polovici 2012. doći do ponovnog rasta te da će se on ubrzati u 2013. godini. Za ovu godinu predviđa se stragnacija BDP-a u EU i njegovo smanjivanje za 0,3 posto u eurozoni. Iduće godine, BDP bi u EU trebao porasti za 1,3 posto, a u eurozoni za 1,0 posto.

Untaoč tome, situacija ostaje krhka, a brzina oporavka neće biti ista u svim zemljama EU-a, prvenstveno zbog različitih strukturnih problema, financijskih troškova i održivosti javnih financija.

Sveukupno, očekivani ponovni rast trebao bi olakšati stanje na tržištima rada u 2013. No morat će proći određeno vrijeme dok se to ne odrazi na stopi nezaposlenosti, za koju se očekuje da će u 2012. i 2013. i dalje biti 10,3 posto u EU i 11 posto u eurozoni.

Uprkos padu proizvodnje u 2011. godini, javne financije u EU u znatno su boljem stanju. Očekuje se daljnji pad proračunskog deficita u 2012. i 2013.

Očekuje se postupno smanjivanje inflacije i njezin pad ispod 2 posto u 2013.

Više o gospodarskim predviđanjima za EU

Europa.ba