Nacrt proračuna za 2013.: ulaganje u rast i radna mjesta

Nacrt proračuna Evropske unije za 2013. godinu, kojeg je Komisija predstavila 25. aprila, odražava izjave Evropskog vijeća da se rast i povećanje zaposlenosti u EU mogu ostvariti samo kombinacijom fiskalne konsolidacije i ulaganja u budući rast.

Proračun EU predstavlja korisnu nadopunu nacionalnim naporima u tom smislu tako što ulaganja koncentrira na prioritetna područja definirana u evropskoj strategiji rasta Evrope 2020., uzimajući pritom u obzir tešku gospodarsku situaciju i pritisak kojem su izloženi nacionalni proračuni. Nacrt proračuna za 2013. zamrzava buduće izdatke: povećanje financijskih obaveza (odnosno, budućih plaćanja) na razini je inflacije (2 posto). On ujedno zamrzava i Komisijin administrativni proračun na razini znatno ispod razine inflacije. Osim toga, predviđa smanjivanje Komisijinog osoblja za 1 posto, što je prvi korak u ostvarivanju cilja: smanjivanja osoblja za 5 posto u roku od pet godina.

Istodobno, u nacrtu proračuna predlaže se povećanje razine plaćanja za 6,8 posto. To direktno pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta u Evropi. Proračun EU mora ispuniti ugovorne obaveze iz ove i prethodnih godina, kako prema zemljama članicama, tako i prema drugim primateljima.

Iznos od 62,5 milijarda eura koji otpada na plaćanja predviđen je za rast koji bi omogućio otvaranje novih radnih mjesta u Evropi. Posebni napori poduzimaju se u odnosu na Okvirne istraživačke programe (9,0 milijarda eura, što je 28,1 posto više nego u 2012.), Programe za jačanje konkurentnosti i inovacije (546,4 milijuna eura, što je porast od 47,8 posto), strukturalne i kohezijske fondove (49 milijarda eura, porast od 11,7 posto) te cjeloživotno učenje (1,2 milijarde eura, porast od 15,8 posto).

Sveukupni nacrt proračuna za 2013. iznosi 150,9 milijarda eura u financijskim obavezama, što je 2 posto više nego prošle godine, u skladu sa sadašnjom stopom inflacije. Na plaćanja otpada 137,9 milijarda eura, što predstavlja porast od 6,8 posto. Ta su plaćanja logična posljedica ranijih financijskih obaveza.

Saznajte više na web stranicama Europske komisije.

Europa.ba