Bosna i Hercegovina: Napredak i neriješena pitanja iz Evropskog programa

Ključni prioriteti u napredovanju Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija bili su predmet razgovora između Štefana Fuelea, komesara sa proširenje i evropsku susjedsku politiku i Zlatka Lagumdžije, ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine, na sastanku koji je danas održan u Briselu. “Pozdravio sam nedavno ostvarena pozitivna kretanja, uključujući usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva, što je suštinski iskorak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Međutim, i dalje postoje neriješena pitanja koja zahtijevaju dodatan rad”, izjavio je komesar Fuele nakon sastanka.

“Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je nadohvat ruke. Međutim, Bosna i Hercegovina mora uložiti kredibilne napore i usaglasiti svoj Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, u skladu sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Sa žaljenjem konstatujem da parlamentarna komisija, čiji je zadatak izvršenje odluke u predmetu Sejdić-Finci, još uvijek nije postigla dogovor o neophodnim ustavnim amandmanima”.

Komesar Fuele je takođe naglasio da je potrebno hitno utvrditi usaglašen mehanizam koordinacije pitanja EU. Time će se obezbijediti jednoobrazna primjena evropskih propisa i standarda u cijeloj zemlji, a finansijska pomoć EU biće investirana u dogovorene prioritete. Isto tako, govrio je o Instrumentu pretpristupne pomoći zemlji. “Programiranje IPA sredstava i provođenje Prelaznog sporazuma već su pokazali da u BiH postoje problemi u koordinaciji, što prijeti da paralizuje proces evropskih integracija. Zabrinut sam da bismo mogli vidjeti reprizu prošlogodišnje situacije, kada je dogovor postignut tek nakon intenzivne intervencije od strane Evropske komisije”, rekao je Fuele.

Naveo je da je izuzetno bitno da svi organi vlasti u BiH obezbijede djelotvorno praćenje izvršenja preporuka iz Strukturisanog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu i završe sve reforme koje su pokrenute na osnovu razgovora o liberalizaciji viznog režima. Nadalje, pozvao je na usvajanje državnog budžeta za 2012. godinu u što kraćem roku, čime bi se obezbijedilo finansiranje ključnih institucija koje su bitne za evropske integracije, kao što je Agencija za borbu protiv korupcije. Komesar Fuele zaključio je sastanak potvrdivši opredjeljenje EU za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. “Nadam se da će ovo biti dobra godina za ovu zemlju. EU će nastaviti da pomaže Bosni i Hercegovini stručnim znanjima i finansijskim sredstvima. Međutim, politički predstavnici Bosne i Hercegovine moraju da urade svoj dio”.

Europa.ba