Reci što želiš! Doprinesi budućoj politici EU o “Organizacijama civilnog društva u razvojnoj suradnji”

Evropska komisija traži mišljenje organizacija civilnog društva (OCD) i drugih interesnih grupa o budućoj politici EU s obzirom na potporu organizacijama civilnog društva u području razvojne suradnje u zemljama partnerima. Ova buduća politika će biti usvojena u jesen 2012.

U kontekstu priprema za ovu vrstu politike, Opća uprava za razvoj i suradnju – EuropeAid (DG DEVCO, D2) poduzima online konzultacije zainteresiranih na temelju dokumenta “Konzultacijski rad o OCD u razvoju”. Rad je dostupan na engleskom, francuskom i spanskom jeziku na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_en.htm

Također je objavljen na ‘Ja sam protiv siromaštva‘ stranici na  Facebooku i na CISOCH Internet stranici.

Ohrabrujemo vas da što više distribuišete ovaj link i odgovorite na konsultacije. Posebno tražimo doprinos lokalnih organizacija civilnog društva. Interesne grupe mogu odgovoriti na sva ili samo na neka pitanja.

Vaši stavovi su važni za nas i molimo da svoj doprinos pošaljete na  ovu e-mail adresu: DEVCO-CSO-CONSULTATION@ec.europa.eu i to do 7. maja 2102. godine.

Svi vaši stavovi će biti objavljeni u izvještaju koji će do kraja jula 2012. godine biti objavljen na internetskoj stranici Opća uprava za razvoj i suradnju – EuropeAid (DG DEVCO, D2).

Također, radni sastanak će biti organizovan u bliskoj budućnosti, a o tome ćete biti obaviješteni na vrijeme.

Unaprijed se radujemo vašim stavovima i iskustvima. Neka se vaš glas čuje u Evropi!

Ovdje možete preuzeti konzultacijski rad u Wordu (980 KB).

Europa.ba