Izjava Visoke predstavnice Catherine Ashton povodom Međunarodnog dana žena, 8. mart 2012

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost i potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton, danas je izjavila.
“Danas obilježavamo Međunarodni dan žena. Iako možemo biti ponosni na značajni napredak koji je već postignut, ovaj dan nas podsjeća da je puno posla pred nama u ostvarivanju stvarne ravnopravnosti spolova.

Iako su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u politici, Evropska unija je ohrabrena vodećom ulogom koju su odigrale u Arapskom proljeću. Nadamo se kako će žene zadržati centralnu ulogu dok ove zemlje nastavljaju političku tranziciju. EU će nastaviti pružati potporu ženskim grupama na južnom Mediteranu, kao što to čini diljem svijeta, kroz projekte kao što je onaj koji je omogućio libijskim ženama da budu posmatrači na izborima u Tunisu.

Na ovaj poseban dan, EU potvrđuje svoju opredijeljenost za promicanje ravnopravnosti spolova i unapređenje položaja žena širom svijeta.”

Europa.ba