Herman Van Rompej ponovo predsjednik

Lideri Evropske unije jednoglasno su, ponovo, izabrali Hermana Van Rompeja za predsjednika Evropskog savjeta povjerivši mu drugi mandat od dvije i po godine, od 1. juna 2012. do 30. novembra 2014. godine.

Herman Van Rompej je, takođe, izabran za predsedavajućeg Euro samita u istom periodu. Po uspostavljanju ove funkcije 1. decembra 2009. godine u skladu sa Lisabonskim sporazumom, Van Rompaj je izabran za prvog predsjednika Evropskog saveta.

On je, takođe, predsjedavao Euro samitima od marta 2010. godine. U oktobru 2011. godine šefovi država i vlada zemalja Evrozone su se saglasili, kao deo mjera usmjerenih ka poboljšanju upravljanja u Evrozoni, da se Euro samiti redovno održavaju (bar dva puta godišnje):

Govor Hermana Van Rompeja

Europa.ba