Sveukupni rast, sigurnost i otvorenost EU- glavni prioriteti poljskog predsjedavanja Vijećem EU

„Već godinama predsjedavajuće zemlje unose u ovaj posao svoje jedinstveno iskustvo, prioritete i vlastitu atmosferu u „kuhinje“ gdje nastaje evropska politika. Poljska nije izuzetak. Najvećoj zemlji Centralne Evrope koja se 2004. pridružila Evropskoj uniji i jednoj od najbrže rastućih ekonomija danas je dodjeljena posebna uloga. Poljska je u srcu regionalne saradnje – Višegradske grupe- nečega što bi voljeli primjeniti na Zapadni Balkan u potpunosti“ rekao je u četvrtak vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi najavljujući šestomjesečno predsjedavanje Poljske Vijećem EU.

„Bosna i Hercegovina može mnogo naučiti od Poljske o kompleksnom procesu tranzicije vezanom za pristupanje EU. Poljska može pomoći ovoj zemlji da se razvije u političkom i privrednom smislu”, rekao je Davidi.

„Međutim“ naglasio je Daviddi, „želio bih da vlasti BiH ispune svoje obaveze prema EU i završe aplikaciju za članstvo tokom predsjedavanja Poljske. Pojačano prisustvo EU u BiH koje se reflektuje u poziciji novog šefa Delegacije sa jakim mandatom Specijalnog predstavnika EU i mnogo većim političkim i ekonomskim timom, učiniće sve u svojoj moći da pomogne novim vlastima.

Ispunjenje obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ključ je vjerodostojne aplikacije za članstvo- i što se prije taj posao završi tim prije će EU razmotriti aplikaciju Bosne i Hercegovine“ zaključio je Daviddi.

Ovom prilikom su i vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi i ambasador Poljske u BiH Jerzy Chmielewski ponovili prioritete EU kojima se nove vlasti BiH moraju pozabaviti: izmjena Ustava u skladu sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava i usvajanje Zakona o državnoj pomoći, a koji direktno proističu iz obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog sporazuma. Pored toga, usvajanje Zakona o popisu stanovništva je važan naredni korak u integraciji Bosne i Hercegovine.

Ambasador Poljske u BiH Jerzy Chmielewski je istakao da je predsjedavanje Vijećem EU veoma važna uloga, ali da Delegacija EU zastupa interese Unije u BiH i ona je, na neki način, ambasada EU. Dodao je i da će Poljska do 2012. godine predsjedavati Evropskom unijom zajedno sa Kiprom i Danskom na principu rotacije.

Prema njegovim riječima, tri su glavna prioriteta poljskog predsjedavanja EU: evropske integracije kao izvor rasta, sigurna Europa i otvorena Europa.

Govoreći o rastu, ambasador Chmielewski je istakao da će Poljska u ulozi predsjedavajuće pokrenuti aktivnosti koje će jačati ekonomski rast kroz razvoj jedinstvenog tržišta (uključujući i digitalno tržište) i putem kojih će se budžet EU iskoristiti da se ojača konkurentnost EU na globalnom tržištu.

Taj rast odnosi se i na novi budžet EU koji treba biti donesen za period od 2014. do 2020. godine. Taj će budžet odrediti budućnost EU u narednih desetak godina a pri njegovom donošenju solidarnost će biti osnovni princip”, rekao je ambasador.

Što se tiče sigurnosti, ambasador je istakao da je u pitanju sigurnost građana, institucija, zatim sigurnost snabdijevanja energentima te sigurnost u građanskih prava i slobode kretanja.

Govoreći o otvorenosti EU kao jednom od najvažnijih principa Unije, ambasador Chmielewski je rekao: “Naša namjera je da Hrvatska, Turska, Island i Srbija ali i BiH ostvare znatan napredak u saradnji sa EU. Očekujemo da će Hrvatska otpočeti s procedurom učlanjivanja, zatim očekujemo napredak u pregovorima s Turskom, Islandom i Srbijom u dobijanju kandidatskog statuta. Kako smo već spomenuli BiH ima još otvorena dva najznačajnija pitanja ”.

Povodom ovog događaja u zgradi Delegacije EU u Sarajevu postavljena je izložba poljskog plakata. Riječ je o djelima poljske književnosti, filma i muzike.

Više informacija o poljskom predsjedavanju dostupno je na: http://pl2011.eu/en

Europa.ba