Infografika EU Programa za oporavak od poplava

Katastrofalne poplave od maja 2014. godine su pogodile četvrtinu teritorije Bosne i Hercegovine i oko 1 milion njenih stanovnika, te skoro 50% opština.

EU je pokrenula Program za oporavak od poplava u vrijednosti od 43.52 miliona eura, nakon obećanja datog na donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu 2014. godine, s ciljem da se omogući brza normalizacija životnih uslova za najugroženije stanovnike u lokalnim zajednicama pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini. Cilj Programa je sanacija 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 ljudi, 100 lokalnih puteva i mostova, 90 obrazovnih ustanova (uključujući pred-školske objekte), 10 objekata za vodosnadbijevanje i kanalizazaciju, tri opštinske zgrade, četiri centra za socijalni rad i četiri ustanove za zdravstvenu njegu. U maju 2015. kroz EU Program za oporavak od poplava završena je sanacija 100 javnih objekata i otvaranje novih radnih mjesta.

Pogledajte šta je do sada učinjeno u infografici EU Programa za oporavak od poplava: http://archive.europa.ba/wp-content/uploads/2015/06/EU-Floods-infografike-15-06-2015-bhs.pdf

Europa.ba