Unapređenje predškolskog obrazovanja u šest bh. opština u okviru EU Programa za oporavak od poplava

World Vision i UNICEF su, u okviru projekta “Kutci za djecu”, omogućili djeci u poplavljenim područjima diljem Bosne i Hercegovine da nastave da uče i da se razvijaju u toku i odmah nakon krizne situacije izazvane katastrofalnim poplavama u maju 2014. godine.

U cilju jačanja kapaciteta i usluga za pružanje predškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, izdvojena su sredstva u okviru EU Programa za oporavak od poplava za nastavak ovog projekta.

Projekat “Jačanje kapaciteta i javnih usluga u lokalnim zajednicama kako bi se povećao broj djece upisane u predškolsko obrazovanje” provodi World Vision i UNICEF u šest bh. opština: Doboj, Kovači, Maglaj, Olovo, Zavidovići i Žepče. Osam predškolskih jedinica i jedan dnevni centar će biti opremljeni sa potrebnim didaktičkim materijalom, dok će vaspitači biti obučeni da koriste savremene metodologije u radu sa predškolskom djecom.

Projekat će se također fokusirati i na unapređenje pristupa djece iz posebno ranjivih grupa (djeca iz romskih zajednica, djeca sa poteškoćama u razvoju) predškolskom obrazovanju kako bi se unaprijedio njihov kognitivni i psihički razvoj, te omogućila priprema za polazak u školu. Prema podacima UNICEF-a, samo 13% djece u Bosni i Hercegovini ima pristup predškolskom obrazovanju čime je naša zemlja daleko ispod evropskog prosjeka.

Projekat je počeo 1. jula ove godine i trajaće sve do 30. septembra 2015. Projekat finansira Europska unija u okviru EU Programa za oporavak od poplava.

EU program za oporavak od poplava, vrijedan 43,52 miliona EUR-a, ima za cilj da omogući normalizaciju životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava u 2014. godini. Financijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Aida Šunje, Ured za komunikacije, World Vision
aida_sunje@wvi.org; 061 229 128

Europa.ba