Ambassador Wigemark in Doboj

Objekti koje je finansirala EU otvoreni tokom posjete ambasadora Wigemarka Doboju

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars Gunnar Wigemark  posjetio je 2. oktobra Doboj.

Za vrijeme posjete ambasador Wigemark je, zajedno sa ministrom komunikacija i transporta BiH Slavkom Matanovićem, svečano otvorio novoizgrađeni objekat Regulatornog odbora željeznica BiH. EU je obezbijedila preko 1,5 miliona eura iz sredstava IPA 2012 za izgradnju i kompletno opremanje ove zgrade kao i za odgovarajuće aktivnosti nadzora. Građevinski radovi su počeli 3. novembra 2014, a završeni 12. augusta 2015. godine, mnogo prije predviđenog roka.

Regulatorni odbor željeznica BiH ima ulogu čuvara funkcionalnog, sigurnog, interoperabilnog i pouzdanog željezničkog transporta u BiH. Do sada je radio u iznajmljenim i neadekvatnim prostorijama, bez adekvatnog arhivskog prostora za čuvanje dosijea o izdavanju dozvola i istragama o sigurnosti i nesrećama.

Ambasador Wigemark je izjavio: „Reforma željezničkog sistema u BiH je dio reformske agende na koju su se obavezale obje entitetske vlade. Treba uložiti još dosta napora i investicija u željeznički sektor u BiH. EU potiče BiH da finalizira transportnu strategiju i akcioni plan koji obuhvata sve oblike prevoza, uključujući željeznički sektor koji će također otvoriti mogućnost daljnje podrške EU”.

Ministar Matanović i direktorica Regulatornog odbora BiH Borka Trkulja su se zahvalili EU na stalnoj podršci ovom sektoru.

Ambasador Wigemark je, zajedno sa direktorom Doma zdravlja u Doboju dr. Radoslavom Nikolićem, zvanično otvorio ovu zdravstvenu ustanovu koja je obnovljena u sklopu EU Programa za oporavak od poplava. EU je investirala 720.000 eura u obnovu Doma zdravlja i time građanima Doboja obezbijedila bolje uslove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a zaposlenicima ove ustanove dobro radno okruženje. Svečanosti su prisustvovali i ministar zdravlja i socijalne zaštite RS dr. Dragan Bogdanić i rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu.

Ovom prilikom je obilježeno uspješno okončanje svih radova u sklopu EU Programa za oporavak od poplava u Doboju, a domaćin ove svečanosti je bio gradonačelnik Obren Petrović. EU je kroz ovaj Program uložila preko pet miliona eura za obnovu u Doboju. Osim Doma zdravlja, obnovljeno još 12 javnih objekata u gradu Doboju, uključujući osam škola, dva obdaništa, Centar za socijalni rad i zgrada gradske administracije. U sklopu Programa obnovljeno je i 337 prioritetnih stambenih jedinica u Doboju, dva lokalna puta kao i sistem za vodosnabdijevanje u mjesnoj zajednici Potočani.

EU Program za oporavak od poplava je, putem svoje komponente za ekonomski oporavak, dodijelio grantove za pet malih i srednjih preduzeća (MSP) koja su pretrpjela materijalnu štetu usljed poplava. Također je pružena podrška za obnovu komercijalne proizvodnje 21 poljoprivrednom dobru, a tu podršku će dobiti i 50 malih poljoprivrednih proizvođača.

„Program EU za oporavak od poplava nastavlja da ostvaruje dobre rezultate na svim područjima pogođenim poplavama. Do sada je od ove pomoći, direktno ili indirektno, korist imalo preko 500.000 ljudi u BiH. Međutim, opasnost od ponovnih poplava još uvijek postoji i predstavlja ključni izazov za organe vlasti u BiH. Mi činimo sve što je u našoj moći da budemo aktivan partner i dodatno ćemo aktivirati značajna EU-sredstva za BiH kako bismo podržali dalji oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava“, rekao je ambasador Wigemark.

Obim i period trajanja EU Programa za oporavak od poplava je nedavno proširen bez dodatnih troškova zahvaljujući uštedama koje su ostvarene tokom realizacije. Ovaj program će se sada provoditi do marta  2016. godine (umjesto do oktobra 2015).

Link na kojem se nalazi video snimak o aktivnostima obnove u Doboju i Maglaju:https://youtu.be/wjym0QxBu74

EU Program za oporavak od poplava:

EU Program za oporavak od poplava pokrenut je sa ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon poplava u maju 2014. Finansijska pomoć se koriste za sanaciju objekata za pružanje javnih usluga, infrastrukture, stambenih jedinica za najugroženije osobe i socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Ukupna vrijednost programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24  miliona eura osigurala Evropska unija. Ova pomoć je dio sredstava koja se Evropska unija obavezala izdvojiti na Donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu 2014. godine. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Europa.ba