EU i ambasadori zemalja članica u BiH podržali globalnu kampanju za okončanje rodno zasnovanog nasilja

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik Evropske unije Lars-Gunnar Wigemark i ambasadori zemalja članica u Bosni i Hercegovini danas su podržali globalnu kompanju “16 dana aktivizma protiv rodnog-zasnovanog nasilja” koja traje od 25. novembra do 10. decembra. Ovogodišnja tema “Ne zanemarimo nikoga – okončajmo nasilje nad ženama” izabrana je kako bi se naglasila važnost pružanja podrške najranjivijima.

Nasilje nad ženama i djevojčicama jedan je od najrasprostranjenijih vidova kršenja ljudskih prava širom svijeta. Procjenjuje se da je 35% žena iskusilo neki oblik nasilja u toku svog života. U nekim zemljama, ovaj procenat iznosi čak i 70%. U Bosni i Hercegovini, Evropska unija podržala je niz programa koja se tiču poštivanja prava žena i rodne ravnopravnosti, pomažući žrtvana seksualnog nasilja i silovanja tokom rata, izgradnju mira i pomirenje.

U maju ove godine, Evropska unija i UN Women u BiH su pokrenuli BiH komponentu regionalnog programa pod nazivom “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, s ciljem sprječavanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama u šest zemalja Zapadnog Balkana i u Turskoj. Program finansira Evropska unija u iznosu od 5 miliona EUR.

Povodom Međunarodnog dana okončanja nasilja nad ženama obilježenog 25.novembra, Evropska komisija podsjetila je da je zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti.

Kako bi se ovaj problem razmotrio i van granica EU, nedavno je u saradnji Evropske unije i Ujedinjenih nacija pokrenuta “Spotlight” inicijativa, sa početnom investicijom od 500 miliona eura, koja je bez presedana. Cilj je baviti se samom srži uzroka pojave nasilja nad ženama i djecom, pomoći žrtvama i osnažiti ih kako bi doprinijele sigurnijim i otpornijim društvima.

Europa.ba