Bosna i Hercegovina: Vijeće usvojilo zaključke, pozdravlja nastavak operacije EUFOR Althea

  1. Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Uzimajući u obzir da od prošlogodišnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini još nisu formirane vlade na državnoj razini i razini Federacije, Vijeće ponavlja svoj poziv Bosni i Hercegovini da u interesu svih građana bez daljnjeg odlaganja nastavi s osnivanjem i radom vlada. Vijeće podsjeća na to da je za napredak na putu prema EU-u potrebno učinkovito provesti reforme. Osim toga, Vijeće podsjeća na zaključke iz lipnja 2019., u kojima je primljeno na znanje mišljenje Komisije.
  2. Vijeće pozdravlja nastavak operacije Althea, koja je nakon strateških preispitivanja 2017. i 2019. ponovno usmjerena na svoj glavni mandat, pri čemu je kolektivno osposobljavanje ostalo jedna od njezinih zadaća. U tom kontekstu, kao dio ukupne strategije EU-a za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU-a da u ovoj fazi nastavi provoditi izvršni mandat operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvaju sigurno i zaštićeno okružje pod obnovljenim mandatom UN-a.
  3. Vijeće sa zanimanjem očekuje predstavljanje sljedećeg strateškog preispitivanja u 2021. kao temelja za rasprave s državama članicama o zadaćama EUFOR-a i opcijama za budućnost operacije, imajući pritom na umu potrebu za podupiranjem napretka Bosne i Hercegovine u procesu integracije u EU i uzimajući u obzir sigurnosno stanje na terenu.
  4. Vijeće prepoznaje važnost daljnje koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu.
  5. EU istodobno i dalje potiče vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju svoje napore usmjerene na zbrinjavanje viška streljiva, oružja i eksplozivnih naprava te na razminiranje.
Europa.ba