Zaključci Vijeća o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji

Vijeće je danas usvojilo zaključke o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Mišljenje Komisije, izdato 29. maja, pruža sveobuhvatnu mapu puta za reforme koje bi vodile i podržale zemlju na njezinom putu ka integraciji u EU.

U svojim zaključcima, Vijeće pozdravlja Mišljenje Komsije i apeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti da počnu da rješavaju ključne prioritete identifikovane u mišljenju, u skladu sa legitimnom težnjom građana Bosne i Hercegovine da napreduju ka Evropskoj uniji.

Kurtoazni prijevod Zaključaka Vijeća o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (download)

Europa.ba