Europska građanska inicijativa: Komisija je odlučila registrirati inicijativu „Pravo na liječenje”

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Pravo na liječenje”. Organizatori te inicijative pozivaju Uniju da „da prednost javnom zdravlju u odnosu na privatnu dobit [i] da cjepivo i terapije za borbu protiv pandemije učini globalnim javnim dobrom koje je svima slobodno dostupno”.

Ciljevi inicijative su sljedeći:

  1. pobrinuti se da prava intelektualnog vlasništva, uključujući patente, ne ometaju dostupnost ni raspoloživost budućih cjepiva i terapija za liječenje bolesti COVID-19;
  2. pobrinuti se da zakonodavstvo EU o podacima i isključivom pravu stavljanja na tržište ne ograničava promptnu djelotvornost obveznih licencija koje izdaju države članice;
  3. uvesti pravnu obvezu za korisnike sredstava EU da u tehnološkom ili patentnom udruženju dijele znanje, intelektualno vlasništvo i/ili podatke koji se odnose na zdravstvene tehnologije povezane s bolešću COVID-19;
  4. pravno obvezati korisnike sredstava EU na transparentnost javnih doprinosa, troškova proizvodnje te klauzula o dostupnosti i cjenovnoj pristupačnosti u kombinaciji s neisključivim licencijama.

Komisija smatra da je inicijativa pravno prihvatljiva jer ispunjava potrebne uvjete te ju je stoga odlučila registrirati. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum inicijative.

Sljedeći koraci

Nakon današnjeg registriranja inicijative organizatori mogu u sljedećih šest mjeseci započeti postupak prikupljanja potpisa potpore u trajanju od godine dana. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam različitih država članica, Komisija će morati reagirati u roku od šest mjeseci. Komisija može odlučiti da će postupiti po zahtjevu iz inicijative ili to odbiti, a u svakom slučaju svoju odluku mora obrazložiti.

Kontekst

Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona kao instrument s pomoću kojega građani mogu utjecati na politički program. Službeno je pokrenuta u aprilu 2012.

Ako europsku građansku inicijativu nakon njezine službene registracije podrži najmanje milijun građana iz barem četvrtine država članica EU, oni tada mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima za to ima ovlasti.

Uvjeti prihvatljivosti inicijative su sljedeći: 1. ako ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta, 2. ako nije očito uvredljiva, isprazna ili uznemirujuća te 3. ako nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije.

Komisija je dosad registrirala ukupno 75 europskih građanskih inicijativa i odbila njih 26.

Više informacija

Inicijativa „Pravo na liječenje”

Internetske stranice europske građanske inicijative

Europske građanske inicijative za koje se trenutačno prikupljaju potpisi

Forum europske građanske inicijative

Kampanja #EUTakeTheInitiative

Europa.ba