Evropska komisija usvojila paket vrijedan 70 miliona eura za rani pristup Zapadnog Balkana vakcinama EU protiv COVID-19

Evropska komisija danas je usvojila paket u vrijednosti od 70 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) kako bi pomogla finansiranje pristupa partnera sa Zapadnog Balkana vakcinama protiv COVID-19 koje su nabavile zemlje članice EU.

Komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi istakao je: „Tokom cijele pandemije EU je pokazala da se prema Zapadnom Balkanu odnosi kao prema svojim privilegovanim partnerima. U tom duhu nastavljamo da djelujemo i kada je riječ o vakcinama poduzimajući korake s ciljem omogućavanja brzog početka kampanja vakcinacije kritičnog osoblja i najranjivijih grupa u regionu u ranoj fazi. Brza vakcinacija će biti od presudne važnosti za okončanje pandemije i pokretanje socioekonomskog oporavka Zapadnog Balkana.“

Paket će se realizirati kroz bespovratna sredstva (grantove) za pomoć u pokrivanju troškova vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i potrebne opreme za vakcinaciju. Zapadnom Balkanu će omogućiti kupovinu određenih doza vakcina iz Ugovora EU o predviđenoj kupoprodaji sa šest proizvođača, tako što će pojedinačne zemlje članice EU podijeliti dio svojih unaprijed dodijeljenih doza.

Iako EU nastavlja podržavati COVAX inicijativu, globalni instrument kojim se osigurava pravični i univerzalni pristup vakcinama protiv COVID-19, a čiji su potpisnici i svi partneri sa Zapadnog Balkana, očekuje se da će isporuka vakcina u okviru ove sheme započeti kasnije od kampanje vakcinacije u EU. Pristup značajnom broju doza iz ugovora Evropske unije o nabavkama stoga omogućava regionu da započne vakcinaciju istovremeno kad i zemlje članice EU.

Evropska komisija i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti također pomažu regionu u finalizaciji strategija vakcinacije u skladu s preporukama Komisije kako bi se osigurala odgovarajuća priprema kampanja i neometana vakcinacija. EU također finansira projekat sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) za pomoć u upravljanju logističkim aspektima i isporukom vakcina.

Opće informacije

Evropska komisija se zalaže za vakcinaciju svih kojima je vakcina potrebna, bilo gdje u svijetu. Iz tog razloga je i bez odlaganja odgovorila na poziv SZO-a na djelovanje i pomogla prikupiti gotovo 16 milijardi eura od 4. maja 2020. u okviru Globalnog odgovora na korona virus, kao globalne akcije za univerzalni pristup testovima, liječenju i vakcinama protiv koronavirusa te za globalni oporavak.

Instrument COVAX je temeljna komponenta za vakcine u okviru Akceleratora za pristup alatima u borbi protiv COVID-19 (ACT), odnosno, globalnoj saradnji na ubrzavanju razvoja, proizvodnje i pravičnog pristupa testovima, liječenju i vakcinama protiv COVID-19. Evropska unija i njene zemlje članice do sada su najavile preko 870 miliona eura za COVAX. COVAX namjerava nabaviti 2 milijarde doza do kraja 2021. godine, uključujući preko 1,3 milijarde doza za zemlje u razvoju. Pomoći će u razvoju raznolikog portfelja vakcina, o čemu se pregovara s različitim dobavljačima, i koji obuhvata različite naučne tehnologije, rokove isporuke i cijene.

Učešće EU-a u COVAX-u komplementarno je s postojećim pregovorima Evropske unije sa kompanijama o vakcinama, pokrenutim u okviru EU Strategije za vakcine. Svi u globalnoj zajednici će imati koristi od napora Unije na razvoju i proizvodnji efikasne vakcine. Ulaganje Evropske unije u povećanje proizvodnih kapaciteta biće od koristi i svim zemljama u stanju potrebe. Kroz svoje ugovore o predviđenoj kupoprodaji, od proizvođača zahtijeva da stave na raspolaganje svoje proizvodne kapacitete za snabdijevanje svih zemalja te poziva na slobodan protok vakcina i materijala bez ograničenja izvoza.

Komisija također koordinira donaciju određenih doza koje su nabavile zemlje članice EU različitim partnerskim zemljama kao garanciju za njihov rani pristup vakcinama protiv COVID-19 za zdravstvene radnike i ranjivu populaciju sve dok se ne postigne šira dostupnost vakcina nabavljenih putem COVAX-a.

Europa.ba