Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama – Brčko Distrikt

Program Evropske unije za oporavak od poplava će pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica oštećenih u poplavama na pogođenim područjima. Pomoć će uključiti sanaciju oštećenja na privatnim stambenim jedinicama u Brčko Distriktu.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica odnosno nosioci domaćinstva za porodice.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi Vlade Brčko distrikta. Prijava mora sadržati sljedeće informacije: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, punu adresa u mjestu prebivališta (selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS lične karte i od koga je izdata, broj članova porodičnog domaćinstva, spratnost objekta, broj zaposlenih u domaćinstvu i kontakt telefon.

Tražene podatke treba ispisati čitko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac domaćinstva i unosi svoje podatke.

Javni poziv je otvoren 14 dana, od 26.05.2015., odnosno datuma objavljivanja poziva, do 09.06.2015.godine.

Potpune informacije su dostupne ovdje

Europa.ba