Program EU za oporavak od poplava

Tokom treće sedmice maja 2014. godine, Bosna i Hercegovina je pretrpjela najteže poplave u posljednjih 120 godina. Ogromne količine padavina od 250 do 300 litara po kvadratnom metru uzrokovale su naglo i ekstremno izlivanje većeg broja rijeka – Bosne, Drine, Une, Save, Sane, Vrbasa – i njihovih pritoka, te nastanak klizišta. Gradska, industrijska i seoska područja potpuno su potopljena, odsječena od ostatka svijeta, bez struje i komunikacija, a putevi i saobraćajnice oštećeni. Ogroman broj stambenih objekata je uništen, oštećen ili ostao pod vodom, što je dovelo do značajnog broja raseljenih domaćinstava. Ukratko, procjenjuje se da je ukupan ekonomski uticaj katastrofe dostigao iznos od 2,04 milijardi eura ili 15% BDP-a BiH u 2014. godini.

Evropska unija je odmah reagovala aktiviranjem Mehanizma civilne zaštite EU, a 23 države-članice organizovale su akcije pružanja pomoći u Bosni i Hercegovini. Nakon katastrofe, Evropska komisija je organizovala i bila domaćin donatorske konferencije pod nazivom „Obnavljamo zajedno“ u cilju mobilizacije podrške i prikupljanja sredstava od donatora za oporavak zemlje.

Dana 15. avgusta Evropska unija je pokrenula Program EU za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 43,52 miliona eura, u kojem EU učestvuje sa 42,24 miliona eura. Aktivnosti programa biće usmjerene na rekonstrukciju 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 ljudi, te sanaciju 100 lokalnih puteva i mostova, 90 obrazovnih institucija (uključujući i predškolske ustanove), 10 objekata za vodosnabdijevanje i kanalizaciju, tri opštinske zgrade, četiri centra za socijalni rad i četiri zdravstvene ustanove. Program EU za oporavak od poplava usklađen je s Procjenom potreba za oporavkom koji su provele domaće vlasti uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Program će provoditi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Bosni i Hercegovini (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) do februara 2016.

Otpravnik poslova Delegacije EU, dr Daviddi, šef Kooperacija Asin, ambasadori i diplomate zemalja članica EU u posjeti Orašju i Odžaku

Fokus posjete je bio na lokacijama koje su pretrpjele štete nakon katastrofalnih poplava u maju ove godine, a koje su o...

više

Sanacija prioritetnog stambenog fonda oštećenog u poplavama koju finansira EU bilježi rezultate u Banja Luci

Završena je sanacija 45 prioritetnih stambenih jedinica u Banja Luci u okviru Programa EU za oporavak od poplava, dok su radovi na 21 u toku......

više

Politički i sigurnosni odbor EU otvorio „Prvu osnovnu školu“ u Maglaju, obnovljenu sredstvima iz Programa EU za oporavak od poplava

Posjetom Maglaju članovi Političkog i sigurnosnog odbora ujedno i završavaju svoj dvodnevni boravak u Bosni i Hercego...

više

Odabrano 56 malih i srednjih preduzeća u BiH za dodjelu bespovratne pomoći u sklopu Programa EU za oporavak od poplava

Proces odabira se odvijao u dvije faze, i sastojao se od provjere usklađenosti prijava i evaluacije po kriterijima za o...

više

EU podržava funkcionisanje socijalne skrbi u područjima ugroženim poplavama sanacijom Centara za socijalni rad

kupna vrijednost investicije EU u sanaciju centara za socijalnu rad iznosi gotovo 200.000 EUR (400.000 KM)......

više

Delegacija EU u BiH/EUSR, ambasadori i diplomate zemalja članica EU u posjeti objektima u Bijeljini obnovljenim u sklopu Programa EU za oporavak od poplava

Šef kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Melvin Asin, zajedno sa ambasadorom Švedske Fred...

više


Europa.ba