Govor komesara Fülea na Forumu o Zapadnom Balkanu

Godišnji sastanak Foruma o Zapadnom Balkanu održan je 20. juna Luxembourgu. Glavna tema bila je europska perspektiva regije.

više

Volonterizam najviše cijene ljudi kojima treba pomoć društva

Volonterizam u Evropskoj uniji je različito uređen u svakoj zemlji članici. Zbog toga je Evropska komisija odlučila da 2011. godinu proglasi ...

više

Za građane BiH prva asocijacija na EU je bolja ekonomija

Rezultati istraživanja stavova građana Bosne i Hercegovine naspram Evropske unije, promovirani su u četvrtak u Sarajevu.

više

Saradnja u oblasti civilne zaštite

Treći sastanak Upravnogodbora u okviru euro-mediteranskog programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i ljudskim faktorom izazvane...

više

Izjava evropske komesrake za unutrašnje poslove Cecilije Malmström povodom 26. godišnjice Schengena

Dana 14. juna, prije 26 godina, započelo je uklanjanje graničnih kontrola širom Evropske unije. Schengenski sporazum omogućio je putovanje be...

više

Izjava evropske komesrake za unutrašnje poslove Cecilije Malmström povodom 26. godišnjice Schengena

Dana 14. juna, prije 26 godina, započelo je uklanjanje graničnih kontrola širom Evropske unije. Schengenski sporazum omogućio je putovanje be...

više

Održana obuka za koordinatore konsultacija sa zainteresiranom javnošću

U okviru projekta Cidi „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Evr...

više

Pristup javnosti podacima koji se tiču okoliša

Projekat koji je finansirala Evropska unija „Podrška implementaciji IPPC Direktive u Bosni i Hercegovini” (www.ippc.ba) organizuje trening...

više

Zajednička izjava visoke predstavnice/potpredsjednice Catherine Ashton, potpredsjednice Viviane Reding, komesara za razvoj Andrisa Piebalgsa i komesara za trgovinu Karela de Guchta

“Danas obilježavamo Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada. EU pozdravlja stalan pad dječijeg rada od 2006. god...

više

Zajednička izjava Evropske komisije i Direkcije za evropske integracije BiH: Strukturisani dijalog (6.i 7. juni-Banja Luka)

Prvi sastanak Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održan je u Banja Luci ...

više


Europa.ba