Studenti magistarskog studija sa Irskog nacionalnog univerziteta posjetili Delegaciju EU u BiH

Grupa od 19 studenata i profesora sa Univerziteta College Galway iz Irske je 4. aprila posjetila Delegaciju Europske unije u BiH. Studenti su do...

više

Podrška EU razvoju turizma u dolini Vrbasa

Projekat koji finansira Evropska unija “VRBAS, udruženi turistički razvoj doline Vrbasa”, zvanično je okončan nakon nepune tri godine usp...

više

EU podrška deminiranju BiH

Evropska unija je obezbijedila novih 2,02 miliona eura kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA 2008) za deminiranje BiH. Dodjela granta najavl...

više

Grantholders and Seconded National Experts positions now open in JRC

In the framework of the ‘Enlargement and Integration Action’, the EC Joint Research Centre (JRC) offers 40 temporary positions for Seconded...

više

EU podrška Programu prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Svečana konferencija IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007- 2013, održana je u srijedu u Sarajevu. Tom prili...

više

Predstavljanje Poslovnika o provođenju mjera zaštite svjedoka na sudovima širom Bosne i Hercegovine i operativnog priručnika

Dvodnevna konferencija na kojoj je predstavljen nacrt Poslovnika o provođenju mjera zaštite svjedoka na sudovima širo...

više

Podrška Evropske unije Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja

Projekat „Podrška Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja“, usmjeren na poboljšanje efikasnosti i produktivnosti agrikulturn...

više

Evaluacija informacijskih i komunikacijskih aktivnosti koje su finansirane iz IPA programa

U ime Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje EPEC trenutno provodi evaluaciju informacijskih i komunikacijskih aktivnosti koje su f...

više

Pokrenute konsultacije o nasljedniku Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) nakon 2013

Generalna direkcija za proširenje Evropske komisije, zajedno sa Generalnom direkcijom za regionalni razvoj, zapošljavanje i poljoprivredu Evrop...

više

Pokrenute konsultacije o nasljedniku Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) nakon 2013.

Generalna direkcija za proširenje Evropske komisije, zajedno sa Generalnom direkcijom za regionalni razvoj, zapošljavanje i poljoprivredu Evrop...

više


Europa.ba