Izjava OHR-a na konferenciji za tisak međunarodnih organizacija u Mostaru

OHR poziva Gradsku upravu (Mostara) da što je moguće prije izradi izbalansirani konačni prijedlog proračuna za 2006. godinu i upu...

više

OHR's Statement at the International Agencies’ Joint Press Conference in Banja Luka

The High Representative, Christian Schwarz-Schilling, remains in Vienna today, following two days of deliberations by the Political Directors of ...

više

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

Visoki predstavnik će večeras i sutra u Beču predsjedavati sastankom političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za prov...

više

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR poziva Parlament Federacije BiH da usvoji Zakon o Radio-televiziji Federacije BiH koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom o Javnom RTV ...

više

OHR's Statement at the International Agencies’ Joint Press Conference in Banja Luka

The High Representative, Christian Schwarz-Schilling, will present awards tomorrow evening at the Hotel Aqua in Sarajevo at the conclusion of an ...

više

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

Kao što vam je poznato, Parlament Federacije BiH mora u potpunosti uskladiti svoje zakone sa Zakonom o Sistemu javnog emitiranja koji je Parlame...

više

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, tokom februara i marta, nastavlja s Inicijativom za komuniciranje s javnošću, projektom kojem je cilj ...

više

Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

Dom naroda Parlamenta FBiH će sutra razmatrati predložene amandmane na već usvojene zakone u oblasti reformi odbrane.

više

OHR's Statement at the International Agencies’ Joint Press Conference in Banja Luka

The High Representative, Christian Schwarz-Schilling, is meeting today with the Council of Ministers and it's Chair, Adnan Terzic. The High Repre...

više

Izjava OHR-a na konferenciji za tisak međunarodnih organizacija u Mostaru

Visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling s čelnim ljudima financijskih ustanova u BiH danas sudjeluje u razgovorima, u kojima je teži...

više


Europa.ba