Infrastruktura kvaliteta i akreditacija kao važne komponente za jačanje ekonomije

Delegacija Evroposke unije u BiH i Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH organizovali su u srijedu u Sarajevu konferenciju na t...

više

Započela realizacija prjekata pod Programom prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini su se danas sastali sa  korisnicima bespovratne pomoći u okviru programa Prek...

više

Poželi bolje djetinjstvo

Evropska unija je sretna da je dio projekta koji će pomoći da se obezbijede odgovarajuće politike socijalne zaštite, socijalna zaštita i soc...

više

PPRD South – doprinos u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa na Mediteranu

Generalni direktori Službi civilne zaštite Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Egipta, Francuske, Izraela, Italije, Jordana, Liba...

više

Paopla Pampaloni, šef Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji za proširenje predsjedavala sjednicom pod-odbora za poljoprivredu i ribarstvo u Banja Luci

Paola Pampaloni šef Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje, predsjedava...

više

Paola Pampaloni, šef Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje posjetila Preduzeće za prenos električne energije – TRANSCO

Paola Pampaloni, šef Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje, 2. marta se...

više

Zajednička izjava Evropske komisije i Bosne i Hercegovine

Predstavnici Evropske komisije i institucija Bosne i Hercegovine susreli su se u Banja Luci 3. i 4. marta kako bi razgovarali o nivou približav...

više

Sljedeći koraci u reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

„Evropska unija će nastaviti sa podrškom reformi visokog obrazovanja u BiH i implementaciji Bolonjskog procesa i u narednom periodu ali je bi...

više

Prezentacija napretka pravosuđa u BiH postignutog uz pomoć EU

Izvjesno je da je Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak ali treba i dalje  težiti ka modernom, nezavisnom, efikasnom i djelotvor...

više


Europa.ba