Podrška Evropske unije upravljanju rizicima od poplava u Bosni i Hercegovini

Poplave u Evropi su sve češće zbog očiglednih klimatskih promjena. Prema Direktivi Evropske unije o poplavama, planovi upravljanja rizikom od poplava određuju kako relevantne institucije i zajednice trebaju raditi zajedno na upravljanju rizikom od poplava u pogledu spremnosti, prevencije i zaštite i kako odgovoriti na potencijalne opasnosti i upravljati rizikom od poplava u skladu sa zahtjevima EU.

više

EEAS: Izjava glasnogovornika povodom glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Autoritet i integritet Ustavnog suda BiH kao najvišeg sudskog organa Bosne i Hercegovine je neupitan. Njegove odluke, koje su konačne i obavezu...

više

Mladi žele biti uključeni i vjerovati u pravosudni sistem

Preko 70 mladih ljudi, predstavnika pravosuđa i nevladinih organizacija učestvovalo je danas na događaju “Mladi za vladavinu prava” u Sarajevu, na kojem su prezentirani rezultati dvogodišnjeg projekta usmjerenog na širenje znanja i jačanje uloge OCD-a i mladih u promociji i zaštiti osnovnih ljudskih prava i vladavine prava u zemlji.

više

Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja: Izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrella

“Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.“...

više

Ured EU u BiH povodom prijetnji ustavnom poretku i vladavini prava u BiH

Odluka da se BiH dodijeli status kandidata za članstvo u EU donesena je uz razumijevanje da se preduzimaju...

više

Konferencija o unapređenju efikasnosti odgovora krivičnog pravosuđa na ugrožavanje pravičnosti i integriteta izbornog procesa okončana u Neumu

Danas je u Neumu završena dvodnevna konferencija u čijem fokusu je bila efikasnost odgovora krivičnog pravosuđa na u...

više

Bosna i Hercegovina uspostavila potpunu saradnju sa Europolom

Bosna i Hercegovina je uspostavila potpunu saradnju sa Agencijom Evropske unije za saradnju na provođenju zakona (Europol) otvaranjem novog pros...

više

EU-Bosna i Hercegovina: Šesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Šesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održao se u digitalnoj formi 16. 6. 2023.

više

Evropska unija izdvaja 1 milion KM za podršku otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery, koji finansira Evropska unija, u ponedjeljak 19. juna, objavljen je novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, vrijedan 1 milion KM.

više

EU podržala Festival uličnih zabavljača TrotoArt u Banjaluci

Festival uličnih zabavljača “TrotoArt” krasio je ulice Banjaluke u periodu od 16. do 18. juna 2023. godine i bio centar sjajnih i rijetko v...

više


Europa.ba