Nova i ambiciozna Evropska politika susjedstva

Catherine Ashton, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica Evropske komisije i Štefan Füle, komesar EU...

više

EU podrška profesionalnijoj, odgovornijoj i efikasnijoj javnoj upravi u BiH

Dodjela diploma državnim službenicima koji su učestvovali u uspješno okončanom dvoipogodišnjem programu Strateško planiranje i razvoj javn...

više

KID’s Festival 2011 – Evropa za svako dijete

U Sarajevu se između 10. i 14. juna, organizuje najveći događaj za djecu i mlade u Jugoistočnoj Evropi. KID’s festival u čijem finansiran...

više

Joint statement of the European commission and Bosnia and Herzegovina

Representatives of the European Commission and Bosnia and Herzegovina institutions met in Brussels to discuss the level of approximation and tra...

više

Podrška EU sektoru sekundarne zdravstvene zaštite – Bolnice po mjeri pacijenta

Bolja usluga za pacijente i istovremena ušteda sredstava, ključni je rezultat koji se namjerava postići implementacijom dvogodišnjeg projekta...

više

Deklaracija visoke predstavnice Catherine Ashton u ime EU-a povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, 17. maja 2011.

Danas slavimo Međunarodni dan protiv homofobije. Želim ponovno potvrditi snažno opredjeljenje Evropske unije i svoje ...

više

Efikasno upravljanje zatvorima u BiH

Rezultati zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Efikasno upravljanje zatvorima u Bosni i Hercegovini“, u koji je uloženo 80...

više

Koncertom Letu Štuke i Skroz okončano obilježavanje Dana Evrope

Koncertom sarajevskih bendova Letu Štuke i Skroz, održanom u subotu navečer, 14. maja u u Domu mladih u Skenderiji, u organizaciji Delegacije ...

više

Razvoj Jadransko-jonskog željezničkog koridora: Čapljina-Trebinje-Nikšić

Prezentacija projekta kojim se podržava razvoj Jadransko-jonskog željezničkog koridora: Čapljina-Trebinje-Nikšić održana je u ponedjeljak ...

više


Europa.ba