Evropska unija osigurala sredstva za finansiranje 11 novih projekata podrške provedbi standarda Evropske unije u sektoru zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini

Nakon završenog procesa evaluacije projektnih prijedloga dostavljenih u okviru Poziva za predaju prijedloga projekata z...

više

ODRŽAN SEMINAR „STRATEGIJE ZA ODRŽIV CIVILNI DIJALOG“

U okviru projekta Cidi “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu  u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira ...

više

Poziv nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva da u pisanoj formi dostave sugestije za Izvještaj o napretku 2011.

Evropska komisija svake godine objavljuje izvještaje o napretku koji procjenjuju specifičnu situaciju u svakoj zemlj...

više

U Sarajevu potpisan Sporazum o finansiranju prvog dijela Državnog programa IPA komponente: Podrška u tranziciji i institucionalnoj izgradnji, za 2010. godinu

Otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Iarochevitch i direktorica Direkcije za evropsk...

više

Evropski komesar Han predstavio koordinatore za prioritetna područja iz Strategije EU za Dunavski region

Krajem 2010. godine, želeći da obezbijedi razvoj ogromnog privrednog potencijala Dunava, Evropska komisija je dala prijedlog opšte Strategi...

više

Borba protiv cyber kriminala

„Za manje od dvije decenije Internet je postao ključni element naših života – danas ga koriste milioni i otvara do sada nepoznate mogućno...

više

EU prepoznaje jake razvojne kapacitete regije Hercegovina

„Evropska unija u potpunosti prepoznaje veliki razvojni potencijal regije Hercegovina, kao i konkurentnost, biznis i kulturu poduzetništva ovo...

više

Priravnost za slučaj katastrofe – PPRD South organizuje radionicu i simulacijsku vježbu

Program prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane djelovanjem čovjeka kojeg finansira EU (PPRD South), ...

više

Stefano Sannino, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje okončao posjetu Bosnu i Hercegovinu

Gospodin Stefano Sannino, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje je posjetio...

više

EU podrška upravljanju migracijama

Bosna i Hercegovina je za godinu dana, koliko se provodi Twinning projekat podrške učinkovitom upravljanju migracijama, napravila veliki napred...

više


Europa.ba