11 September: Europe remembers

As the world looks back on the terrible events of 11 September 2001, the EU remembers the victims of terrorism everywhere, and reflects on what ...

više

Predajom akreditiva Predsjedništvu BiH, ambassador Sørensen zvanično započeo mandat

Evropska unija je posvećena podršci suverenoj, sigurnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU, i...

više

Pripreme za IPARD sektorsku analizu u Bosni i Hercegovini – Sastanak koordinacionog odbora

Predstavnici Delegacije EU u BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskih ministarstava poljoprivrede i podregionalnog...

više

Mladi kao pokretačka snaga na putu ka EU

Institut za razvoj mladih KULT objavio je u četvrtak u Sarajevu, Vodič kroz Zakon o mladima, Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument je objavl...

više

Lokalni energetski dan Srednjobosanskog kantona

U okviru projekta “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – podrška energetskim politikama na lokalnom nivou (ENER- Supply)”, ...

više

Iskustva i rezultati dvogodišnjeg projekta 3P BHRD – nevjerovatne prilike za jedinstvene ljude

Projekat jačanja programskih kapaciteta ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, okončan je završnom konferencijom na Jahorini 26 augusta, 2011.

više

Posjeta BiH institutu za mjeriteljstvo

Predstavnici Delegacije Evropske  unije u Bosni i Hercegovini posjetili su juče BiH Institut za mjeriteljstvo kako bi napravil uvid u stanj...

više

Pet Roma/Romkinja zaposleno u institucijama vlasti

Na konferenciji za medije u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu održanoj 16. augusta 2011., objavljeno je imenovanje pet romskih koordinatora&n...

više

Seminar o inkluziji Roma: Put za Bosnu i Hercegovinu

Nastojeći poboljšati ekonomske uvjete i društvenu inkluziju Roma, Evropska komisija je 4. jula u Sarajevi organizirala radionicu „Seminar o ...

više

Proglas visoke predstavnice Cathrine Ashton ispred Evropske unije povodom Svjetskog dana domorodačkih naroda 9. augusta, 2011.

Danas, na Svjetski dan domorodačkih naroda, Evropska unija i njene države članice još jednom ističu svoju privržen...

više


Europa.ba